Netherlands Flag Turkey
 • Naamswijziging

  Bij Turkse mensen is het heel gewoon dat je een officiële naam hebt en een niet officiële roepnaam. In Nederland is dit niet zo gebruikelijk en ondervindt men in de praktijk problemen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een voornaam of een achternaam te laten wijzigen. Voor meer informatie over deze procedures klikt u hier.  Lees Verder
 • Alimentatie

  Om in Nederland te kunnen scheiden heeft u geen toestemming van uw partner nodig. Bij een echtscheiding kan men de rechter vragen om een beslissing te nemen over onder andere de verdeling van bezittingen en schulden, de kinderen en alimentatie. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.  Lees Verder
 • Echtscheiding in Nederland

  Echtscheiding in Nederland

  Om in Nederland te kunnen scheiden heeft u geen toestemming van uw partner nodig. Bij een echtscheiding kan men de rechter vragen om een beslissing te nemen over onder andere de verdeling van bezittingen en schulden, de kinderen en alimentatie. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.  Lees Verder

Welkom op familie-recht.eu

Het familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken met betrekking tot de familiebetrekkingen. Familierechtelijke procedures behoren tot de meest gevoerde procedures in Nederland. Vaak zijn deze procedures zeer emotioneel voor de betrokkenen.

Enige kennis van familierechtelijke procedures is noodzakelijk, zeker omdat deze procedures grote gevolgen hebben voor de betrokken personen. Bijvoorbeeld op financieel vlak, wanneer alimentatie wordt vastgesteld of op afstammingsrechtelijk vlak, wanneer de vaderschap wordt vastgesteld.

homepage familierecht

Veel mensen zijn  onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten als het gaat om het familierecht in Nederland. Zij weten te weinig over de mogelijke familierechtelijke procedures in Nederland en de juridische gevolgen ervan. Vanwege de ontbrekende kennis van zaken worden de verwachtingen van een dergelijke procedure soms te hoog of te laag gesteld. Men wacht te lang met het starten van een procedure of initieert men de verkeerde procedure.

Familierechtelijke procedures zijn niet alleen de meest gevoerde procedures maar ook de procedures waar vaak veel emotie bij komt kijken. Bij familierechtelijke procedures is een advocaat noodzakelijk. De rechtzoekende is derhalve afhankelijk van de kennis en de kunde van de advocaat.

In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er veel mensen zijn die zonder enige kennis van zaken een familierechtelijke procedure starten. Vanwege de ontbrekende kennis worden de verwachtingen van een dergelijke procedure soms te hoog en soms ook te laag gesteld.

Men is bij het begin van de procedure of te beperkt in dat gene wat men met de procedure wil bereiken als men voor het eerst bij een advocaat komt of men wil meer dan middels een gerechtelijke procedure bereikt kan worden.ruzie home

De meest gevoerde familierechtelijke procedures betreffen de echtscheiding, omgangsregeling, erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, alimentatie en naamswijzigingsprocedures. Door op de betreffende procedure te klikken komt u op de site waar over die procedure de belangrijkste informatie wordt verstrekt.

Het doel van deze site is om nuttige en praktische informatie te verschaffen over veel voorkomende familierechtelijke procedures in Nederland en antwoord te geven op de meest gestelde vragen daarover.

U kunt op deze site informatie vinden over de volgende procedures:

Alimentatieprocedure

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt. Een reeds vastgestelde alimentatie kan onder bepaalde omstandigheden verhoogd of verlaagd worden. Hiervoor dient een procedure gestart te worden bij de rechtbank. Ook als de alimentatieplichtige in het buitenland woont kan een alimentatieprocedure in Nederland gestart te worden. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Echtscheidingsprocedure in Nederland

Om in Nederland te kunnen scheiden heeft u geen toestemming van uw partner nodig. Bij een echtscheiding kan men de rechter vragen om een beslissing te nemen over onder andere de verdeling van bezittingen en schulden, de kinderen en alimentatie. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Erkenning van de echtscheiding in Turkije

Doormiddel van een echtscheidingsprocedure wordt het huwelijk ontbonden. Wat men vaak niet weet of waar men vaak niet bij nadenkt is dat het huwelijk in Turkije niet automatisch wordt ontbonden door de uitspraak van de Nederlandse rechter.  Daarvoor dient een erkenningsprocedure in Turkije opgestart te worden. Deze procedure valt niet onder het Nederlandse familierecht. Indien u na uw echtscheiding in Nederland het huwelijk in Turkije in stand laat kan dat tot veel onverwachte problemen leiden. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Vaderschapsprocedures

Een ander onderdeel van het familierecht betreft de vaderschap. Er zijn verschillende manieren om een juridische vaderschapsband te creëren tussen een man en een kind. Ook is het mogelijk om een reeds bestaande juridische vaderschapsbanden middels een gerechtelijke procedure te laten beëindigen. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Bijstandsverhaal

Een procedure die indirect onder het familierecht valt is de verhaalsbijdrage die door de Sociale Dienst  opgelegd kan worden. Dit is een vorm van alimentatie die de Sociale Dienst oplegt aan de alimentatieplichtige.

Stel u bent gescheiden en uw ex-partner krijgt een bijstandsuitkering. De Sociale Dienst stelt elk jaar een onderzoek in naar het inkomen van de alimentatieplichtige. Er wordt informatie opgevraagd en aan de hand van een draagkrachtberekening wordt een bijdrage vastgesteld en opgelegd. Indien de betalingsplichtige niet betaalt, wordt dat middels een  gerechtelijke procedure afgedwongen. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Naamswijziging

In sommige culturen is het heel gewoon dat je een officiële naam hebt en een niet officiële roepnaam. In Nederland is dit niet zo gebruikelijk en ondervindt men in de praktijk problemen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een voornaam of een achternaam te laten wijzigen. Voor meer informatie over deze procedures klikt u hier.

Straat- en contactverbod

Een maatregel die vaak familierechtelijke geschillen noodzakelijk is, is het zogenaamde straatverbod en contactverbod. Mensen zijn heel erg emotioneel tijdens familierechtelijke procedures en komt het vaak voor dat een van de partijen de andere partij bedreigt, stalkt of op een andere wijze lastigvalt. Een straat- en contactverbod kan in sommige gevallen een oplossing bieden. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Jeugdbeschermingsprocedure

Wanneer de Raad voor Kinderbescherming vindt dat in het gezin de lichamelijke en zedelijk ontwikkeling van een minderjarig kind gevaar loopt, kan zij de rechtbank verzoeken om maatregelen te treffen, zoals een onder toezichtstelling en een machtiging uit huis plaatsing. Deze twee maatregelen hebben zeer verstrekkende  gevolgen voor gezinnen. In veel gevallen zijn dergelijke maatregelen echt noodzakelijk. Er zijn situaties waarbij de Raad voor de Kinderbescherming op basis van onjuiste gegevens of op basis van onzorgvuldig onderzoek ten onrechte dergelijke maatregelen verzoeken. In dergelijke situaties is het van belang dat de ouders bijgestaan worden door een advocaat die voor hun belangen opkomt en de kinderen beschermt. Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.

Laat u zich goed informeren door onze advocaten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.