Netherlands Flag Turkey

Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.

Alimentatie kan tijdens een echtscheidingsprocedure gevraagd worden. Ook buiten een echtscheidingsprocedure om kan alimentatie gevraagd worden. Hiervoor dient er een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt te worden. Alleen een advocaat kan deze procedure starten.

Veel mensen zijn niet op de hoogte van hun rechten en van de mogelijkheden om alimentatie te ontvangen. Ook als u alimentatie betaalt, kan het nuttig zijn om te laten onderzoeken of de alimentatie verlaagd of zelfs beëindigd kan worden.

U bent niet getrouwd geweest met de vader van uw kind en u heeft behoefte aan kinderalimentatie. Ook in een dergelijke situatie kunt u een alimentatieprocedure starten. De vader dient in de procedure zijn inkomensgegevens en zijn vaste lasten in te dienen. De rechter bepaalt dan de hoogte van de alimentatie.

Wanneer een rechtbank alimentatie heeft bepaald en de alimentatieplichtige niet betaalt dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Ouderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Het LBIO incasseert voor u de alimentatie. Ook als de onderhoudsplichtige in het buitenland woont kunt u het LBIO inschakelen.

Deze site heeft tot doel u te informeren over de alimentatieprocedure in Nederland. Hoe verloopt een alimentatieprocedure en wat zijn uw rechten en plichten?

Laat u zich goed informeren door onze advocaten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.