Netherlands Flag Turkey

De alimentatie procedures

De alimentatie procedures

Er zijn twee soorten alimentatie, namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de gezamenlijke kinderen. Partneralimentatie is een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner.

Kinderalimentatie

Beide ouders hebben een plicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook als u niet gehuwd bent geweest of als het kind niet is erkend kunt u in veel gevallen kinderalimentatie verzoeken. Er zal dan een verzoekschrift tot vaststelling van alimentatie ingediend moeten worden bij de rechtbank. Alleen een advocaat is bevoegd om een dergelijke procedure te starten.

De kinderalimentatie dient betaald te worden aan de verzorgende ouder. Het recht op kinderalimentatie geldt tot het 21ste levensjaar van het kind. De hoogte van de te betalen kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder.

Ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Als de ouders geen afspraak kunnen maken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter het bedrag vaststellen.

Wanneer een ouder de opgelegde kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder voor hulp terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO voert in opdracht van de overheid inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen.

Partneralimentatie

Als één van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Alimentatie kan tijdens de echtscheidingsprocedure gevraagd worden. Als er tijdens de echtscheiding geen alimentatie is gevraagd, kan dit na de echtscheiding alsnog. Ook na de echtscheiding duurt de onderhoudsverplichting immers voort. Er zal dan een verzoekschrift tot vaststelling van alimentatie ingediend moeten worden bij de rechtbank. Alleen een advocaat is bevoegd om een dergelijke procedure te starten.

Indien u minder dan 5 jaar gehuwd bent geweest en tijdens het huwelijk geen kinderen heeft gekregen, dan is de maximale duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Als u langer dan vijf jaar gehuwd bent geweest of als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. De hoogte van de alimentatie wordt door de rechter vastgesteld. Bij de vaststelling van partneralimentatie houdt de rechter rekening met de behoefte van de partner die alimentatie verzoekt en de draagkracht van de andere partner.

De alimentatieplicht eindigt zodra de ex-partner die alimentatie ontvangt met een ander in het huwelijk treedt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Alimentatie wijzigen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de reeds bepaalde alimentatie te laten wijzigen. De advocaat dient dan een verzoekschrift tot wijziging van alimentatie in. Zowel partneralimentatie als kinderalimentatie kunnen middels deze procedure gewijzigd worden. Om wijziging van de alimentatie te verzoeken dient er sprake te zijn van:

Wijziging van omstandigheden van één of beide ex-partners. Het alimentatiebedrag kan dan niet meer redelijk zijn. Bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige aanzienlijk in inkomen achteruit is gegaan, waardoor hij/zij de alimentatie niet meer kan betalen of dat de rechter bij eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Tijdens het eerste gesprek kunt u uw vragen voorleggen aan de advocaat, die u zal adviseren over de procedure en de haalbaarheid daarvan. U wilt weten of u alimentatie kunt vragen en hoeveel u kunt vragen? Of u betaalt alimentatie en vraagt zich af of u te veel betaalt? In beide gevallen kan de advocaat u helpen. Een gesprek kan u veel geld opleveren of besparen.

Laat u zich goed informeren door onze specialisten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.