Netherlands Flag Turkey

Bijstandsverhaal

Bijstandsverhaal

Een procedure die indirect onder het familierecht valt is de verhaalsbijdrage die door de gemeente opgelegd kan worden.

Het komt vaak voor dat er tijdens een echtscheidingsprocedure geen alimentatie wordt gevraagd. Wanneer een ex partner een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente kan de gemeente aan de andere ex partner een verhaalsbijdrage opleggen. Dit is een vorm van alimentatie die de gemeente oplegt aan de andere ex partner.

De gemeente vraagt de financiële gegevens op van de alimentatieplichtige ex partner en bepaalt dan op basis van deze gegevens de hoogte van de verhaalsbijdrage. Wanneer de alimentatieplichtige niet betaalt dan kan de gemeente een procedure starten bij de rechtbank om de verhaalsbijdrage af te dwingen.

De verhaalsbijdrage kan gevraagd worden ten behoeve van zowel de minderjarige kinderen als de ex-partner. De gemeente stelt jaarlijks een onderzoek in naar het inkomen van de alimentatieplichtige ex partner.

Het is van belang dat u niet klakkeloos de opgelegde verhaalsbijdrage van de gemeente accepteert. Wij weten uit ervaring dat de gemeente vaak fouten maakt in de berekeningen doordat onjuiste of onvolledige gegevens gebruikt worden.

Het is zeer belangrijk dat u wordt bijgestaan door een specialist. Vaak kan een kostbare gerechtelijke procedure worden voorkomen.

Een voorbeeld van een recente zaak.

Kortgeleden heeft de gemeente Rotterdam aan een cliënt een verhaalsbijdrage opgelegd van € 425,– per maand. In de berekening had de gemeente oude inkomensgegevens van cliënt gebruikt. Onze cliënt was namelijk sinds 5 maanden werkloos en kreeg een WW-uitkering die veel lager was. Daarnaast had de gemeente geen rekening gehouden met enkele relevante kosten.

Volgens de gemeente had onze cliënt inmiddels een schuld van bijna € 2.000,– en dreigde met een rechtszaak.

De advocaat heeft een correcte berekening gemaakt van de draagkracht van cliënt. Conclusie was dat cliënt helemaal niets overhield en dus ook niets kon betalen aan de gemeente. De gemeente heeft uiteindelijk haar fouten erkend en de verhaalsbijdrage ingetrokken.

Om verweer te voeren bij de rechtbank heeft u een advocaat nodig.

Als u een brief heeft gekregen van de gemeente of de gemeente heeft reeds een verzoekschrift ingediend of u heeft een uitspraak van de rechtbank, laat u zich dan adviseren door ons. Dit gesprek is kosteloos en kan u mogelijk duizenden euro’s besparen. Voor een afspraak belt u met 010-707 38 58.