Netherlands Flag Turkey

Echtscheidingsprocedure

De echtscheidingsprocedure

Om een echtscheidingsprocedure te starten in Nederland heeft u geen toestemming van uw partner nodig en maakt het voor de uitkomst van de procedure niet uit wie de echtscheidingsprocedure start.

Welke nevenvoorzieningen kunnen tijdens de echtscheiding gevraagd worden?

-      de kinderen (gezamenlijk of alleen gezag, omgang, hoofdverblijfplaats, alimentatie, etc.);

-      de woning (gebruik, verkoop, etc.);

-      partneralimentatie;

-      verdeling van de bezittingen en de schulden;

-      pensioenverevening.

Scheiden kan op twee manieren

In Nederland kan de echtscheidingsprocedure op twee manieren worden gestart, namelijk op gemeenschappelijk verzoek of op eenzijdig verzoek.

1. Gemeenschappelijk verzoek met convenant

Wanneer u het eens bent over alle belangrijke zaken kunt u samen een advocaat inschakelen die namens u beiden de echtscheidingsprocedure initieert. Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als u kinderen heeft wordt er ook in onderling overleg een ouderschapsplan opgesteld. Deze documenten worden samen met een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Een zitting is bij deze procedure niet nodig, waardoor de rechtbank doorgaans binnen vier weken een einduitspraak doet. Deze procedure heeft de voorkeur. Helaas is het vaak niet mogelijk om op gezamenlijk verzoek te scheiden.

2. Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Het komt vaak voor dat partijen het eens zijn over de echtscheiding, maar niet over andere zaken zoals de alimentatie of de omgangsregeling. Dan zullen beide partijen een eigen advocaat moeten nemen. Een van de partijen zal dan eenzijdig een verzoekschrift tot echtscheiding indienen, waarin ook nevenvoorzieningen gevraagd kunnen worden. De andere partij kan daartegen verweer voeren via zijn/haar advocaat.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Het kan maanden duren voordat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter. Een voorlopige voorziening is bedoeld om in spoedeisende gevallen een snelle uitspraak te krijgen van de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u een beslissing van de rechtbank. Zoals de naam zegt is het voorlopig geldig tot het moment dat er in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing is genomen. U kunt een voorlopige voorziening vragen voor:

Exclusief gebruik van de echtelijke woning. De situatie thuis is niet meer houdbaar. Er is veel ruzie en spanning. U kunt niet meer in één huis samenleven met uw partner, maar hij/zij wil niet weg uit de woning. Dan kunt u de rechter vragen om voorlopig exclusief gebruik van de woning. Als de rechter uw verzoek toewijst dan moet uw partner het huis uit. Desnoods met de sterke arm (met behulp van de politie).

Voorlopige kinder- of partner alimentatie. Uw partner heeft een inkomen en u niet of veel minder. Hij/zij betaalt niets meer en u bent in financiële nood. U kunt dan de rechtbank vragen om voorlopig een alimentatiebedrag voor u zelf en/of voor uw kinderen te bepalen.

Voorlopige omgangsregeling met de kinderen. De kinderen wonen bij uw partner en u krijgt uw kinderen niet te zien. U kunt dan de rechtbank vragen om een voorlopige omgangsregeling te bepalen tussen u en uw kinderen.

Voorlopig toevertrouwing van de kinderen. U heeft een geschil met uw partner over bij wie de kinderen zullen wonen. U kunt de rechtbank verzoeken om de kinderen voorlopig aan u toe te vertrouwen. Dit is soms noodzakelijk om te voorkomen dat uw partner de kinderen niet aan u afgeeft of terugbrengt.

Beschikbaar stellen van goederen voor dagelijks gebruik. U krijgt uw kleding en overige persoonlijke spullen en de spullen van de kinderen niet van uw partner. Dan kunt u de rechter vragen om uw partner te bevelen deze zaken aan u af te geven.

De voorlopige voorziening kunnen tijdens de scheidingsprocedure gevraagd worden. Ook als de procedure nog niet gestart is kunt u voorlopige voorzieningen vragen.

Tijdens het eerste intakegesprek wordt gekeken of een voorlopige voorziening noodzakelijk is. Indien nodig kan er op dezelfde dag nog een verzoekschrift tot voorlopige voorzieningen worden ingediend.

Laat u zich goed informeren door onze specialisten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.