Netherlands Flag Turkey

Veel gestelde vragen

Ik heb geen inkomen, hoe kan ik een advocaat betalen?

Als u geen of een zeer laag inkomen heeft, dan heeft u recht op een toevoeging. Meer informatie hierover vindt u op de Tarieven pagina.


Wat is een echtscheiding en heb ik hiervoor een advocaat nodig?

Bij een echtscheiding beëindigen u en uw partner het huwelijk. U en uw partner gaan uit elkaar en verbreken zo alle juridische banden. Wanneer u éénmaal gescheiden bent, kunt u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Voor een echtscheiding moet u naar de rechter en heeft u een advocaat nodig.


Wanneer kan ik scheiden?

In Nederland kunt u een echtscheiding bij de rechtbank aanvragen als uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Er is sprake van een duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden dat het niet langer mogelijk is om nog bij elkaar te blijven.


Heb ik recht op informatie als niet-verzorgende ouder over mijn kind na de scheiding?

Als niet-verzorgende ouder heeft u recht op informatie en consultatie over uw kind. De niet-verzorgende ouder is de ouder (met of zonder gezag) bij wie het kind niet woont. De verzorgende ouder heeft de plicht om de andere ouder te informeren over belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Ook moet de verzorgende ouder de mening van de niet-verzorgende ouder vragen over belangrijke beslissingen voor het kind. Dit noemen wij het recht van consultatie. De ouder die het gezag heeft, is uiteindelijk degene die de beslissingen neemt.


Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding?

Een echtscheidingsprocedure begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Als u minderjarige kinderen heeft, moet bij het verzoekschrift een ouderschapsplan meegezonden worden.


Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

U kunt uw echtscheiding aanvragen met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Hiermee begint u een echtscheidingsprocedure. Naast het verzoek om te scheiden kunt u in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. In een nevenvoorziening beslist de rechter over een verzoek dat samenhangt met uw echtscheiding.


Wanneer is de echtscheiding definitief?

Een echtscheiding is definitief wanneer de echtscheidingsuitspraak van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze uitspraak van de rechter wordt ‘echtscheidingsbeschikking’ genoemd. De beschikking is onherroepelijk op het moment dat er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is of wanneer er geen bezwaar meer gemaakt zal worden.


Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?

Na de scheiding hebben beide ouders het recht op ouderlijk gezag over de kinderen en daarmee op omgang met de kinderen. Dat betekent dat u beiden verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Ook neemt u samen alle belangrijke beslissingen. Daarom zijn ouders sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht afspraken over hun kind(eren) vast te leggen in een ouderschapsplan.


Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die willen scheiden afspraken maken over de minderjarige kinderen die zij hebben. Dit plan is wettelijk verplicht en moet ook bij samengestelde gezinnen, waar een ouder en een nieuwe partner gezamenlijk het gezag hebben over een kind uit een eerdere relatie. In het ouderschapsplan staan onder andere de afspraken over de:

  • zorg en opvoeding;
  • omgang met de kinderen;
  • kosten van de verzorging en opvoeding.


Wat zijn de rechten van kinderen bij een scheiding?

Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mogen zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken van de scheiding van hun ouders vinden. Dit heet kinderverhoor of hoorrecht. Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn en graag met de rechter willen praten over de scheiding en de gevolgen, kunnen dat de rechter laten weten. Zij kunnen een brief schrijven aan de rechter of telefonisch contact opnemen met de rechtbank. Als de rechter toestemming geeft, ontvangt het kind een uitnodiging voor een gesprek.