Netherlands Flag Turkey

Tarieven

Tarieven

Tijdens uw eerste bespreking bij ons op kantoor zal de mogelijkheid worden bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Een zogenaamde “toevoeging” is een bijdrage van overheidswege in de kosten voor rechtsbijstand en bedoelt voor mensen met een laag inkomen en weinig financieel vermogen.

Om te weten of u in aanmerking zou komen voor een toevoeging kunt u onderstaande tabel raadplegen. Uitvoerige informatie over van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand is verkrijgbaar op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org , de instantie die belast is met de afgifte van voornoemde toevoegingen. Indien u recht heeft op een toevoeging dan kunnen wij u al voor circa € 150,– per procedure bijstaan.

Mocht u geen recht hebben op een toevoeging, dan kan er afhankelijk van de complexiteit van de procedure een vaste prijs worden afgesproken voor de gehele procedure.