Netherlands Flag Turkey

Kinderen en Omgang

Kinderen en Omgang

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. Vaak blijven de kinderen bij de moeder wonen en wordt er een omgangsregeling afgesproken met de vader. De moeder is als verzorgende ouder wettelijk verplicht het contact tussen de kinderen en de vader te stimuleren. Vader heeft zelf ook de plicht om de gemaakte afspraken na te komen.

Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt samen wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken komen in het ouderschapsplan.

Niet ouders en recht op omgang

Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen om een omgangsregeling met het kind. Bijvoorbeeld grootouders of stiefouders. Deze mensen dienen aan te tonen dat zij gedurende een zekere periode persoonlijk contact hebben gehad. Kort gezegd moet het kind vertrouwd zijn met deze mensen en fijn vinden om contact met ze te hebben.

Uit onze praktijk hebben we enkele voorbeelden waarbij grootouders na een scheiding of overlijden van hun zoon/dochter geen contact meer kunnen krijgen met hun kleinkinderen. Vaak hebben zij ook een rol gehad in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Omgangsregeling wijzigen

U kunt de rechter vragen om de zorgregeling of omgangsregeling te wijzigen. Dit kan als de omstandigheden van u of uw ex-partner veranderen of als de rechter bij het vaststellen niet de juiste of onvolledige gegevens heeft gebruikt.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap deelt u samen met uw ex-partner de zorg en opvoeding van de kind(eren). Uw kind woont afwisselend bij u en uw ex-partner. Co-ouderschap kan alleen als u daar beiden achter staat. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. U maakt samen afspraken over bijvoorbeeld welke dagen het kind bij wie woont en wie wat betaalt. U kunt de afspraken laten vastleggen bij de notaris of laten opnemen in een scheidingsconvenant.

Ex-partner komt afspraken niet na

Komt uw ex-partner de zorgregeling of omgangsregeling niet na, dan kunt u proberen dit samen op te lossen of de hulp van een mediator in te schakelen. Het uiterste middel is een kort geding voeren bij de rechter. De rechter kan onder andere een boete opleggen voor iedere dag dat uw ex-partner de regeling niet nakomt.

Ontzegging omgangsrecht

Bij uitzondering kan het beter zijn voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt. Heeft één ouder het ouderlijk gezag, dan kan de rechter de ouder zonder gezag de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. Als beide ouders gezag hebben, kan het contact tussen één ouder en het kind tijdelijk worden ontzegd.

Voor meer algemene informatie over de bovenstaande onderwerpen kunt u de website van de rijksoverheid bezoeken.

Heeft u een concrete vraag? Laat u zich dan kosteloos en vrijblijvend adviseren door een van onze advocaten. Voor een afspraak belt u met 010-707 38 58.