Netherlands Flag Turkey

Tarieven

Tarieven

Tijdens uw eerste bespreking bij ons op kantoor zal de mogelijkheid worden bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Een zogenaamde “toevoeging” is een bijdrage van overheidswege in de kosten voor rechtsbijstand en bedoelt voor mensen met een laag inkomen en weinig financieel vermogen.

Om te weten of u in aanmerking zou komen voor een toevoeging kunt u onderstaande tabel raadplegen. Uitvoerige informatie over van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand is verkrijgbaar op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org , de instantie die belast is met de afgifte van voornoemde toevoegingen. Indien u recht heeft op een toevoeging dan kunnen wij u al voor circa € 150,– per procedure bijstaan.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteren wij een uurtarief 175,00 euro excl. btw per uur.

All inclusive

Wij geven indien mogelijk echter de voorkeur aan een vooraf afgesproken vast “all-inclusive” bedrag, omdat het wel zo prettig is als de cliënt op voorhand weet waar hij of zij aan toe is. De hoogte van het vaste bedrag is afhankelijk van de soort zaak, de omvang van de zaak, of er wel of geen procedure gevoerd dient te worden en hoeveel tijd er globaal gezien mee gemoeid zal zijn.