Netherlands Flag Turkey

Voornaam wijzigen

Voornaam wijzigen

Wanneer een kind wordt geboren kiezen de ouders de voornaam. Het komt regelmatig voor dat na verloop van tijd de behoefte ontstaat om de door de ouders gekozen voornamen te wijzigen of iets aan toe te voegen. Afhankelijk van de omstandigheden is dat soms wel en soms niet mogelijk. Het verzoek tot wijziging van de voornaam dient goed onderbouwd te worden.

Advocaat noodzakelijk bij voornaamswijziging

Indien u uw voornaam c.q. uw voornamen wenst te wijzigen, dan dient u een advocaat daarvoor in te schakelen. Want alleen een advocaat is bevoegd om een verzoek tot voornaamswijziging in te dienen bij de rechtbank. Onze advocaten hebben veel ervaring met naamswijzigingsprocedures en kunnen de procedure namens u initiëren.

Als de rechter met uw verzoek instemt, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Uw geboorteakte wordt dan aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd.

Als de rechter uw verzoek afwijst, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen drie maanden na de beslissing van de rechter doen. Het gerechtshof bekijkt uw verzoek opnieuw en neemt daarna een beslissing.

Laat u zich goed informeren door onze advocaten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.