Netherlands Flag Turkey

Scheiden in Turkije

Scheiden in Turkije

Het komt regelmatig voor dat Nederlandse burgers in Turkije trouwen of hun Nederlandse huwelijk (via het Turkse consulaat in Nederland) in Turkije laten registreren. Dit betreft vaak Nederlanders met een Turkse achtergrond. Steeds vaker trouwen ook autochtone Nederlanders in Turkije, bijvoorbeeld met een vakantieliefde, die dan het huwelijk in Nederland registreren. Hierdoor is men in twee verschillende landen geregistreerd als gehuwd.

Helaas eindigen sommige van deze huwelijken in een echtscheiding. Doorgaans wonen de echtelieden in Nederland, waardoor de echtscheidingsprocedure vaak in Nederland wordt gestart. Wat men vaak niet weet, is dat ondanks het feit dat men in Nederland is gescheiden, het huwelijk in Turkije niet eindigt. Een echtscheidingsbeschikking van een Nederlandse rechtbank is namelijk niet automatisch rechtsgeldig in Turkije. Hiervoor dient een procedure tot erkenning van de echtscheidingsbeschikking gestart te worden in Turkije. De procedure dient geïnitieerd te worden door een advocaat in Turkije.

De taalbarrière, de onbekendheid met het Turks rechtssysteem en de onduidelijkheid over de mogelijke kosten vormt voor veel mensen een te grote drempel om een erkenningsprocedure te starten in Turkije. Terwijl de erkenning van de echtscheiding veel toekomstige ergernis voor ex-echtelieden kan voorkomen.

Waarom is erkenning van de echtscheiding zo belangrijk?

Wanneer de echtscheidingsbeschikking in Turkije niet is erkend, betekent dit dat men formeel nog gehuwd is aldaar. Men kan/mag derhalve niet met een nieuwe partner in het huwelijk treden. Een ander probleem is dat een eventuele huwelijksgemeenschap (in Turkije) blijft bestaan. Het in stand blijven van het huwelijk in Turkije kan ook afstammingsrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen hebben, een ex-partner kan bijvoorbeeld van rechtswege de juridische vader zijn van het kind uit een relatie met een nieuwe partner.

Gelet op bovenstaande is het belangrijk dat de procedure tot erkenning van de echtscheiding zo snel mogelijk wordt geïnitieerd.

Vanuit Nederland zorgeloos scheiden in Turkije.

Durdu c.s. Advocaten biedt u de mogelijkheid om voor een vast tarief en (in geval van een gezamenlijk verzoek) binnen enkele weken de Nederlandse echtscheidingsbeschikking in Turkije te laten erkennen. Voor een vast honorarium van € 1.750,– (inclusief btw) op gezamenlijk verzoek en € 2.000,– (inclusief btw) op eenzijdig verzoek zonder tegenspraak worden alle noodzakelijke werkzaamheden uit handen genomen. Cliënten hoeven zo niet de (financiële) onzekerheid van een procedure in Turkije aan te gaan.

Goed persoonlijk contact en professionele begeleiding staat bij ons voorop.

Laat u zich goed informeren door ons. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.