Netherlands Flag Turkey

Erkenningsprocedure

De erkenningsprocedure in Turkije

De erkenningsprocedure wordt in geval van een gemeenschappelijk verzoek (de ex-partners starten samen de procedure) binnen 4 tot 6 weken na inname van het dossier afgerond. Bij een eenzijdig verzoek (een van de partijen start de procedure) duurt de procedure in beginsel circa 8 tot 12 maanden. Onze werkwijze is als volgt:

Stap 1. U levert de noodzakelijke bescheiden in.

Wat dient u in te leveren?

1.Originele echtscheidingsbeschikking van de rechtbank met daarop:

a. een apostillestempel (deze kunt u bij de centrale balie van de rechtbank waar de beschikking is afgegeven aanvragen);

b. een “in kracht van gewijsde stempel” (deze kunt u bij de centrale balie van de rechtbank waar de beschikking is afgegeven aanvragen).

2. Kennisgeving van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (deze zou u samen met de beschikking moeten hebben ontvangen). Indien u in Nederland bent gehuwd, dan kunt u de kennisgeving opvragen bij de gemeente waar u bent gehuwd. Indien u in Turkije bent gehuwd, dan kunt u deze opvragen bij de gemeente Den Haag.

3. Een volmacht (Vekalet) aan de advocaat in Turkije, die namens u de procedure zal voeren.

Deze volmacht dient u in persoon bij het Turkse consulaat te laten opstellen. Dit is een standaard document. Er zijn twee Turkse consulaten in Nederland, namelijk in Rotterdam en Deventer. De gegevens van uw advocaat in Turkije krijgt u van ons.

Stap 2. Wij verzorgen de verdere afhandeling

Te weten: de beëdigde vertaling, legalisatie van de bescheiden, verzending van de bescheiden naar Turkije, start en afronding van de erkenningsprocedure in Turkije.

Stap 3. U ontvangt het onherroepelijke vonnis

Deze ontvangt u van de Turkse rechtbank en een kennisgeving van inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand.

Meer Informatie?

Wilt u een erkenningsprocedure starten of wilt u algemene informatie over de procedure in Turkije? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos en geheel vrijblijvend informatief gesprek. Dit doet u door te bellen naar 010-707 38 58.