Netherlands Flag Turkey

Veel gestelde vragen

Is elke originele echtscheidingsbeschikking geschikt om een erkenningsprocedure te starten?

Nee, er dient een originele echtscheidingsbeschikking van een Nederlandse rechtbank te zijn. Deze beschikking dient onherroepelijk te zijn. Er mogen dus geen rechtsmiddelen tegen de beschikking mogelijk zijn. Wanneer er hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheidingsbeschikking kan er dus geen erkenningsprocedure gestart worden.


Wie mag een erkenningsprocedure starten?

Een van de ex-echtelieden kan een erkenningsprocedure in Turkije initiëren.


Wat is de snelste methode om een erkenningsvonnis te krijgen van de Turkse rechtbank?

De snelste methode is om op gezamenlijk verzoek de erkenningsprocedure te starten. Hierdoor gaat er geen onnodige tijd verloren aan formaliteiten zoals als het oproepen van de wederpartij. Zeker als de andere partij in Nederland (althans buiten Turkije) woont. Elk der ex-echtelieden wordt bijgestaan door een eigen advocaat, aan wie zij elk een volmacht (Vekalet) geven om namens hem/haar de procedure te voeren.


Hoe lang duurt een erkenningsprocedure in Turkije?

Er zijn twee manieren om een erkenningsprocedure te starten, te weten op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek. Een erkenningsprocedure op gezamenlijk verzoek duurt circa 4 tot 6 weken. Wanneer een erkenningsprocedure door een van de ex-echtelieden wordt gestart, kan de procedure circa 8 tot 12 maanden duren.


Wat is een apostillestempel?

Met een apostillestempel verkort u de legalisatie van uw document. Als u een apostille krijgt, hoeft u het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken. Nadat de rechtbank uw document heeft voorzien van een apostille kunt u het direct gebruiken in het land van bestemming.


Wat is in kracht van gewijsde?

Iedere rechterlijke beslissing krijgt kracht van gewijsde wanneer deze niet meer in verzet of hoger beroep kan worden bestreden.


Welke bescheiden moet ik inleveren om de erkenningsprocedure in Turkije te starten?

Drie documenten zijn noodzakelijk om de procedure te kunnen starten, namelijk:

  1. Een originele echtscheidingsbeschikking die onherroepelijk is geworden (men noemt dit ook wel “in kracht van gewijsde gegaan”) voorzien van een apostillestempel en een stempel “in kracht van gewijsde”.
  2. Een kennisgeving van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.
  3. Een volmacht (Vekalet) aan uw advocaat in Turkije.