Netherlands Flag Turkey

Straatverbod en contactverbod

Straatverbod en contactverbod

Regelmatig komt het voor dat mensen worden lastiggevallen door bijvoorbeeld ex-partners. Een kort geding met een straatverbod en/of contactverbod kan een effectieve bescherming bieden tegen deze mensen. De stalker krijgt dan een verbod om in een bepaald gebied te komen. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een gemeente.

Naast of in plaats van het straatverbod kan er ook nog om een contactverbod gevraagd worden. Hierdoor wordt de stalker verboden om het slachtoffer aan te spreken en op te bellen. Het verbod heeft ook betrekking op contact via e-mail, schrijven en fax.

Goede reden voor een straatverbod

Een straatverbod of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moet een goede reden voor zijn. Een goede reden kan zijn dat de stalker tegen uw wil contact zoekt, u bedreigt of u op andere wijze lastigvalt. Getuigen die dit kunnen bevestigen zijn belangrijk. Ook aangiftes en meldingen bij de politie zijn nuttig om een straatverbod op te laten leggen.

Hoe vraagt u een straatverbod aan?

Vragen om een straatverbod en/of contactverbod kan middels een kortgedingprocedure bij de rechtbank. U heeft een advocaat nodig voor deze procedure. Onze advocaten hebben ervaring met kortgedingzaken en wij zijn bevoegd om in elke rechtbank in heel Nederland een kortgedingprocedure aan te spannen. Tijdens het eerste gesprek zal de advocaat een inschatting maken van uw situatie en van de haalbaarheid van de procedure. Indien nodig kan binnen 1 dag een dagvaarding uitgebracht worden en staat u binnen circa 2 tot 4 weken voor de rechter. De zitting duurt circa 1 uur en de uitspraak wordt meestal binnen 1 week gegeven. In zeer spoedeisende zaken kan de uitspraak zelfs binnen 1 dag worden gegeven.

Het straatverbod en/of contactverbod wordt voor een periode van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar gegeven.

Welke sancties kunt u vragen?

Dwangsom
Als de stalker het verbod overtreedt, verbeurt hij een dwangsom. U moet hierbij uw advocaat op de hoogte stellen. Deze kan een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder moet tenminste twee getuigen hebben die ook gezien hebben dat de stalker het straatverbod en/of contactverbod heeft overtreden. De verklaringen van de getuigen worden voorgelegd aan de rechter, die daarna uitspraak doet.

Een dwangsom is een boete die de stalker moet betalen voor elke keer dat hij het verbod overtreedt. U kunt bijvoorbeeld voor elke overtreding een vast bedrag eisen.

Sterke arm
Naast de dwangsom kunt u ook een machtiging ‘sterke arm’ krijgen. Dit betekent dat wanneer u lastig wordt gevallen, u de stalker uit een bepaald gebied kan laten verwijderen.

Bij het vorderen van een dwangsom is de politie geen partij, maar de politie kan wel worden gebruikt als getuige.

Lijfsdwang

In bepaalde situaties is het ook mogelijk om lijfsdwang te vragen. Dit betekent dat de stalker opgepakt wordt en voor de duur van enkele dagen of weken gevangen wordt gehouden wanneer hij/zij in strijd handelt met het verbod.

Laat u zich goed informeren door onze advocaten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.