Netherlands Flag Turkey

Veel gestelde vragen

Wat is ouderlijk gezag?

Door de erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter.


Wanneer kan erkenning van het vaderschap ongeldig worden verklaard?

Het kan zo zijn dat de erkenning van het vaderschap ongeldig is. Dit is het geval wanneer de erkenning is gedaan door iemand die zozeer verwant is met de moeder dat een huwelijk ook niet mogelijk zou zijn.

Daarnaast is erkenning van het vaderschap ongeldig wanneer zij is gedaan door iemand die nog geen zestien is, zonder voorafgaande toestemming van de moeder (indien het kind nog geen zestien is), zonder voorafgaande toestemming van het kind (indien het kind ouder is dan twaalf), door een man die getrouwd is met een andere vrouw (al zijn er uitzonderingen) of terwijl er reeds twee ouders zijn. De toestemming van de moeder of van het kind kan in bepaalde gevallen worden vervangen door toestemming van de rechtbank.


Kan de erkenning vernietigd worden?

Dit kan gebeuren door het kind zelf, door degene die de erkenning heeft gedaan of door de moeder van het kind. In deze laatste twee gevallen is dat alleen mogelijk wanneer er sprake was van bedreiging, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Tenslotte kan ook het Openbaar Ministerie de erkenning vernietigen wanneer zij in strijd is met de openbare orde en de erkenner niet de biologische vader van het kind is.


Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van de erkenning?

Vernietiging van de erkenning heeft tot gevolg dat de erkenner nooit de vader van het kind is geweest. De situatie zoals die was vóór de erkenning keert dan terug. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de kinderen de nationaliteit van de vader verliezen en die van de moeder overhouden. Ook kosten van levensonderhoud of studie hoeven niet te worden terugbetaald in een dergelijk geval.


Hoe kan ik vaststellen dat ik niet de biologische vader ben?

U kunt een erkenning alleen laten vernietigen als u niet de biologische vader bent van het kind. Dit kan worden vastgesteld via DNA onderzoek. Voor het verzoek om de erkenning te vernietigen heeft u een advocaat nodig.


Wat is vaderschap?

Volgens de wet is de vader van een kind de man die ten tijde van de geboorte is getrouwd met de vrouw ‘uit wie het kind is geboren’. In het geval van het hertrouwen van de moeder in de tijd rond de geboorte kunnen afwijkende regels van toepassing zijn. Daarnaast wordt de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of die het kind heeft geadopteerd gezien als vader.


Wat is erkenning?

Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.